Het is lente! Morning has broken

Het is lente! Morning has broken

Het is lente! Morning has broken….

Bron: mijnkerk.nl

Morning has broken. Cat Stevens maakte dit lied in de jaren zeventig wereldberoemd. Het Wereldnatuurfonds maakte er eens een mooie reclamespot mee. Maar het is al veel ouder: het stamt uit 1931 en het wordt al sinds die tijd in Engelstalige kerken gezongen. Eleanor Farjeon schreef de tekst van Morning has broken op een nog oudere Schotse melodie, omdat er behoefte was aan een lied om voor elke dag te kunnen danken. 

In dit lied klinkt iets door van het paradijs. De mooie zin ‘God’s recreation of the new day‘ geeft ook aan dat elke dag een nieuwe schepping is. Elke dag is een nieuw begin. Natuurlijk neem je van alles mee, maar we mogen elke dag weer opnieuw beginnen, opnieuw proberen goed te doen, opnieuw genieten. In de lente leeft de natuur weer op en dat mogen wij elke dag doen.

Tekst

Morning has broken, like the first morning.
Blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
Praise for them springing fresh from the Word.

Sweet the rain’s new fall, sunlight from heaven.
Like the first dewfall, on the first grass.
Praise for the sweetnes of the wet garden,
Sprung in completeness where His feet pass.

Mine is the sunlight, mine is the morning.
Born of the one light Eden saw play.
Praise with elation, praise every morning;
God’s recreation of the new day.

Morning has broken, like the first morning.
Blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
Praise for them springing fresh from the Word.

Vertaling en betekenis

Andries Govaart schreef een vrije vertaling van het lied, met als titel ‘Dit is een morgen als ooit de eerste‘. Hieronder vind je de Nederlandse songtekst.

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag