Uitvaart

Afscheid nemen van een dierbare is zwaar en verdrietig.

Een afscheidsdienst in de kerk is een laatste afsluiting van het leven dat geleefd is. De naam waarmee de overledene is gedoopt wordt genoemd en afgestaan aan God die de naam bewaart. Tijdens de dienst is er ruimte om herinneringen op te halen, muziek te luisteren en troost te zoeken bij God. Aansluitend aan de afscheidsdienst begeleiden wij de overledene naar de begraafplaats of het crematorium

Wij willen de nabestaanden bijstaan in hun verdriet en er samen met hen voor zorgen dat op een goede, warme en respectvolle manier afscheid genomen kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de overledene en de familie.
In onze gemeente is naast onze predikant ook 1 ouderling die speciaal is toegerust om uitvaartdiensten te begeleiden.

Neem contact op met onze predikant email of ouderling voor rouwdiensten! email

Wensenlijst uitvaart