Privacybeleid

Lees dit alsjeblieft goed door! Aan het einde word je gevraagd een privacy verklaring in te vullen, te ondertekenen en in te sturen.

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in werking getreden. Organisaties moeten verantwoorden hoe zij met jouw gegevens omgaan en hoe zij deze beschermen. Dit geldt ook voor je kerk.

Binnen onze kerk maken wij veelvuldig gebruik van persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan adresgegevens en het delen van lief en leed.  Wij doen dit om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.

Je hebt er recht op dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Dat hebben wij altijd gedaan en zullen wij ook in de toekomst blijven doen. Onze computer systemen zorgen voor een standaard beveiliging en wij volgen een aantal richtlijnen m.b.t. het gebruik van je privé gegevens.

De wetgeving kent rechten –voor jou – en plichten voor ons als PG Westzaan.

Hieronder zullen wij een korte samenvatting geven van de belangrijkste aandachtspunten. Op deze website kun je  de volledige privacy verklaring van onze kerk vinden. (onderaan de homepage in de zwarte balk onder de tab ‘privacy’)  Indien je geen internet hebt kun je contact opnemen met de scriba, deze zal het document dan naar je toesturen (scriba: Jan Willem van de Wetering )

Er zijn meerdere momenten / documenten –in kerkelijk verband – waarin jouw persoonlijke gegevens gebruikt (kunnen) worden:

 • Gemeentegids. Hier staan adres- en telefoongegevens in van alle gemeenteleden.
 • Kruispunt. Lief en leed wordt middels dit blad met elkaar gedeeld. In voorkomende gevallen kunnen naam en adresgegevens vermeld worden.
 • Hoort zegt het Voort. Deze wordt deels digitaal verstuurd, dan wordt gebruik gemaakt van je e-mail adres. Tijdens de zondagsdienst wordt de nieuwsbrief aan de kerkgangers uitgedeeld. Informatie in de nieuwsbrief kan van persoonlijke aard zijn..
 • In de ledenadministratie staat een veelvoud aan persoonlijke gegevens variërend van je naam en adres gegevens tot aan doopdatum, huwelijksdatum etc. Overigens is de ledenadministratie een database van de landelijke PKN.
 • Verkiezing ambtsdragers. Bij de inspraakronde vul je de naam in van gemeenteleden.
 • Verzoek financiële bijdragen. Je adresgegevens worden gebruikt voor het toesturen van actie Kerkbalans, verzoek bijdrage Solidariteitskas en de nota voor abonnementskosten voor Kruispunt. Toezeggingen via de website zijn goed beveiligd.
 • Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins de namen van leden van de gemeente genoemd.
 • De zondagse eredienst wordt opgenomen en al dan niet live uitgezonden via de openbare website.
 • Bij bijzondere kerkdiensten of activiteiten worden foto’s gemaakt. Een selectie hiervan wordt geplaatst op het openbare gedeelte van onze website. Overzichtsfoto’s van een grote groep mensen (bijvoorbeeld bij de popdienst) mogen wel gebruikt worden zonder specifieke toestemming.

Je hebt ten allen tijde recht op:

Inzage van je persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking en bezwaarmaking tegen verwerking. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kerk waarborgt jouw privacy door:

 • Een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt te verplichten tot geheimhouding.
 • Het maken van beleid voor de bescherming van je privé gegevens.
 • Het privacy beleid wordt 2 jaarlijks geëvalueerd, gelijktijdig met het maken van een nieuwe gemeentegids.
 • De gemeente te informeren over het actuele privacy beleid via de daartoe geëigende plek op de website en in de gemeentegids
 • Persoonlijke gegevens omtrent lief en leed pas te gebruiken voor publicatie in kerkblad, nieuwsbrief of eredienst nadat er overleg is geweest met de betrokkenen.
 • Alleen een aantal functionarissen binnen het CvK toegang tot het ledenadministratie systeem te verlenen
 • Persoonsgegevens niet te delen met derden.
 • Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk.

Wij zijn krachtens de nieuwe wet verplicht om je te informeren hoe wij met jouw privé gegevens omgaan. Tevens moeten wij je in de gelegenheid stellen om aan ons kenbaar te maken als wij (een deel van) je gegevens niet mogen gebruiken.

Toestemming verlengen / Bezwaar maken

Wij hebben van al onze gemeenteleden een verklaring nodig omtrent het al dan niet mogen gebruiken van privé gegevens. Wij vragen dan ook aan iedereen om onderstaand formulier in te vullen, te ondertekenen en met één klik naar ons te sturen.

Iedere volwassene in je huishouden dient een eigen formulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren. Voor minderjarigen waar jij/jullie zorg voor dra(a)g(en)t, verzoeken wij je/jullie om hun na(a)m(en) te vermelden en door een bevoegde volwassene te laten ondertekenen.

(voor invullen en versturen klik volwassenen en/of klik minderjarigen  )