Giften

Je gift is uiteraard altijd welkom op één van de bankrekeningnummers hier van de kerk/diaconie. Giften kun je aftrekken van de inkomstenbelasting voor zover deze meer dan 1% en niet meer dan 10% van het verzamelinkomen zijn voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van 60 euro).