Groothuisbezoek.

Groothuisbezoek. Locatie en tijd: zie Kruispunt