Bankgegevens

Bankrekening

U kunt contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters email  over alle financiële aangelegenheden die op deze website staan genoemd.

Bankrekening nummer College van Kerkrentmeesters:

NL19RABO0370101952 ten name van Protestantse gemeente Westzaan ( voor collectes etc..)

Bankrekeningnummer Diaconie :

NL40RABO0373739753 ten name van Diaconie, Protestantse Gemeente Westzaan ( Donaties aan Diaconie )

Bankrekeningnummer Kerkelijke ontvanger :

NL03RABO0373732562 ten name van Kerkelijke ontvanger, Protestantse Gemeente Westzaan. ( alleen voor Kerkbalans/Kruispunt/Solidariteitskas )

KVK nummer: 76396800

RSIN/ANBI Nummer: 824136809