Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in naam van Christus.

Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
Wat betekent pastoraat in onze gemeente?
In eerste instantie is pastoraat een ontmoeting. Het is warme menselijke belangstelling die een mens kan aanraken.
Wij kennen binnen onze gemeente de volgende vormen van pastoraat:

 

 • Individueel pastoraat
  Dit richt zich op mensen persoonlijk. Hierbij gaat het om contacten waarin mensen zich in vertrouwen kunnen uitspreken. Je kunt hierbij denken aan crisispastoraat, bezoek aan nieuw ingekomen of een bezoek aan ouderen en zieken.
 • Groepspastoraat
  Bij groepspastoraat komen mensen samen in een groep waarbij een specifieke ervaring of onderwerp hen bindt. Voorbeelden zijn groepen met alleen gaanden, senioren, of groepen rondom rouwverwerking en geloofsbeleving.
 • Buurtsamenkomsten
  Dit pastoraat is meer naar buiten gericht .
  Voorbeelden zijn “eten moet je toch” waarin men samenkomt om met elkaar een maaltijd te gebruiken maar ook het organiseren van een seniorenmiddag of inloopochtenden waarin de buurt wordt uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken.

 

Wil je meer weten over het pastoraat in onze gemeente of wil je graag bezoek ontvangen?
Neem dan contact email op met onze pastorale medewerkers.