Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is belast met het verzorgen van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover deze niet van diaconale aard zijn

Dit betekent onder meer:

-beheer van de financiën die niet behartigd worden door de diaconale raad.
-beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie
-verzorgen van de jaarlijkse “actie Kerkbalans” en “actie Solidariteitskas”

Voor meer informatie klik email