Diaconie

Diaconia betekent ‘Dienstbaarheid’. De diakenen gaan in op hulpvragen die de samenleving stelt; zij proberen mensen praktisch van dienst te zijn op allerlei gebied.

De diaconie vraagt aandacht voor onze naasten, veraf of dichtbij, en ondersteunt daarbij verschillende projecten. Regionale en lokale organisaties die oog hebben voor de minderbedeelde medemens worden praktisch of financieel ondersteund. De gemeente wordt op verschillende momenten betrokken bij het werk van de diaconie.

Wij zijn betrokken bij mensen in het eigen dorp en in de regio die in moeilijke situaties terecht gekomen zijn. Aan wie dat nodig heeft bieden wij individuele, financiële of praktische ondersteuning.

De diakenen dragen, tezamen met de predikant, zorg voor de viering van het Heilig Avondmaal in de kerkdiensten. Het is ook mogelijk om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Neem daarvoor contact op met de predikant. email

Heb je een hulpvraag, wil je weten of de diaconie iets voor jouw kan doen? Vraag de predikant email of de diaconie email eens naar de mogelijkheden!

Wil je het werk van de Diaconie financieel ondersteunen dan kun je een gift overmaken op de rekening van de Diaconie Protestantse Gemeente Westzaan NL40RABO0373739753 o.v.v. Gift.