SIG

SIG staat voor Samen In Gesprek.  Jongeren vanaf  18 jaar zijn van harte welkom maar ook ‘de oudere jongere’ komt nog graag (tot 55 jaar).

We komen maandelijks op zondagavond bij elkaar en gaan in gesprek met elkaar aan de hand van het boekje

Doornse Levenskunst; mooi, goed en waarachtig leven’.

Zestien dominees putten uit de christelijke traditie om antwoord te vinden op de vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. Aan de hand van dit boekje zoeken we naar hoe wij zelf het geloof in de moderne tijd handen en voeten kan krijgen. De avonden staan onder leiding van ds. Cornelis Visser.

Voor informatie kunt u contact email opnemen via mail.