Erfstelling

In je testament, dat altijd door een notaris moet worden opgemaakt, kun je de diaconie / kerk als (één van je) erfgena(a)men benoemen. Door middel van een erfstelling ontvangt de diaconie / kerk na jou overlijden dan een percentage van de erfenis.

 

Legaat
Je kunt ook een legaat in je testament laten opnemen. Hierbij bepaal je bij het maken van je testament dat een vastgestelde som geld na jou overlijden aan de diaconie/kerk  moet worden gegeven.