Bijbelstudiekring 2023-2024

Op maandag 9 oktober a.s. gaan we weer van start.

Dit seizoen komen we zeven keer samen in de jeugdzaal van de kerk. Altijd op maandagavond. We gaan in gesprek met elkaar over verhalen uit de Bijbel. Wat hebben deze verhalen van eeuwen geleden ons in deze tijd te vertellen?Dit seizoen doen we dat aan de hand van het boekje ‘Eenvoudig leven’ van Sam Janse e.a.

In onze tijd wordt duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken.  Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt vragen opkomen : Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven? Aan de hand van enkele bijbelgedeelten wordt een licht geworpen op deze vragen. Wat zeggen deze verhalen over de zorg voor de schepping, voor aarde lucht en water, voor mens en dier en plant.

We gaan met elkaar hierover het gesprek aan en proberen een brug te slaan naar de actualiteit van vandaag.

Voor diegenen die ook Kruispunt ontvangen, in de september uitgave vindt je meer informatie.

Heb je interesse en wil je meepraten, dan ben je van harte welkom. Graag wel even van te voren opgeven bij Nanda de Vries (06 10777493)
Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.