Stichting Present: kerstpakketten actie 2021

Stichting Present: kerstpakketten actie 2021

Stichting Present slaat een brug tussen kerken, scholen, individuele mensen  en maatschappelijke organisaties met als doel de kwetsbare groep mensen in onze samenleving waar nodig te ondersteunen. Zo organiseert Present Zaanstreek al  12 jaar, de inmiddels bekende, kerstpakketten actie!

Licht in de duisternis

De betekenis van een kerstpakket heeft meer impact op mensen dan wij denken. Wij weten niet hoe het is om elke dag weer elk dubbeltje te moeten omdraaien voor het uitgegeven kan worden. Wij  weten niet wat het is als je je gezin maar 2 keer in de week een warme maaltijd voor kunt zetten. Wij weten niet wat het betekent als je geen sociaal netwerk hebt, waar je op terug kunt vallen.

Bij Stichting Present Zaanstreek komt men veel van deze mensen tegen. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter en is schrijnend, en dan hebben we het nog niet eens over de sterk stijgende energierekening. Een kerstpakket maakt dan echt het verschil; het brengt licht in de donkere dagen.

Kerst 2021

Dit jaar wordt de kerstpakkettenactie op een iets andere manier georganiseerd.

Onze gemeente is gekoppeld aan een maatschappelijke organisatie waar Present contact mee heeft. Zij zorgen voor adressen, met  gezinssamenstelling, zodat een pakket speciaal voor dat gezin, voor die mevrouw/meneer kan worden gemaakt.

Via de diaconie krijgt u dan een adres van mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken of misschien kent u zelf iemand die u kunt verrassen met een kerstpakket! Bij dit laatste is het wel handig dit adres even door te geven aan de diaconie, zodat iemand geen 2 pakketten krijgt.

Doet u dit jaar ook mee door alleen of met uw gezin of samen met een vriend of vriendin of club een liefdevol pakket samen te stellen? Of misschien vindt u het leuk uw ‘eigen’ kerstpakket te doneren aan iemand die daar heel blij van kan worden. En ziet u er tegen op zelf een pakket samen te stellen, dan kunt u ook iets moois of iets lekkers meenemen naar de kerk voor in een pakket dat wij, als diaconie, samenstellen.

Het is de bedoeling dat u zelf het pakket brengt naar het adres dat u van ons krijgt. Lukt u dat niet, geef ons dan een seintje, dan zorgen wij dat het pakket bij u wordt opgehaald èn weggebracht.

Let wel, niet iedere ontvanger van een kerstpakket reageert enthousiast, bedenk dan dat het echt voor iedere ontvanger een lichtpuntje is in zijn/haar donkere bestaan!

Tijdschema

  • Wilt u een pakket maken, dan kunt u zich tot uiterlijk 8 december aanmelden bij Conny van de Beek email
  • Vanaf 10 december krijgt u een adres via Conny.
  • Maakt u zelf geen pakket en u wilt toch bijdragen: Elke week kunt u op de zondag spullen inleveren voor een kerstpakket
  • In de week voor kerst mag u het pakket brengen naar het adres dat u heeft gekregen, kunt u het pakket niet zelf bezorgen neem dan even contact op met Conny.