Overlijdensbericht

Overlijdensbericht

 

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven

Mattheüs 11:28

 

Op dinsdag 10 mei is Grietje Nijk – Hielkema op 81 jarige leeftijd overleden. 

De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 17 mei om 12.00 uur in de Grote Kerk van Westzaan. 

Aansluitend zal de begrafenis in besloten familiekring plaatsvinden.