Update: aanmelden kerkdiensten vervalt

Update: aanmelden kerkdiensten vervalt

5 juni 2021 Goed nieuws!

Tevoren aanmelden bijwonen kerkdienst vervalt

Er is goed nieuws!

Deze week werd bekend dat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aangeeft dat vanaf komende zondag (6 juni)  maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn.

U hoeft zich niet meer tevoren aan te melden. Uw naam wordt bij aankomst in de kerk op een lijst aangevinkt, zodat we u eventueel kunnen inlichten in het kader van bron- en contactonderzoek.

Wel blijven vooralsnog de meeste regels voor het bijwonen van de vieringen van kracht. Deze staan nog steeds onderaan dit bericht zodat u ze kunt doorlezen.

De kerk is open vanaf 09:30 uur; zorgt u ervoor om uiterlijk 09.55 uur aanwezig te zijn.

Wij vragen u om uw eigen liedboek mee te nemen. Van harte nodigen wij u uit om de dienst bij te wonen.

De dienst kunt u ook volgen via onze website: www.pgwestzaan.nl =>de knop “Kerkdienst luisteren”

 

———-

Vanaf zondag 9 mei a.s. worden en weer erediensten gehouden in ons kerkgebouw te Westzaan. Blij en dankbaar zijn wij dat wij weer bijeen mogen komen. Weliswaar nog met een beperkte groep van 30 bezoekers..maar het begin is er!

Wij doen een beroep op eenieder om de voorschriften -die aanbevolen en opgedragen zijn en die bedoeld zijn voor ieders gezondheid- met grote zorgvuldigheid op te volgen:

 • Vanwege het max. aantal bezoekers van 30 s.v.p. voor zaterdag 12.00 uur aanmelden bij scriba Jan Willem van de Wetering. Gezinnen a.u.b. melden met hoeveel personen u komt.
  Een e-mailberichtje of telefoontje is voldoende. E-mailadres: scriba@pgwestzaan.nl  /  tel. 06-23602340. Indien er meer dan 30 aanmeldingen  wordt  met u overlegt over een andere zondag.
 • Kom beslist niet naar de kerk als u griep- en/of corona- achtige verschijnselen heeft. We mogen geen risico nemen met het besmettingsgevaar.
 • De kerk is open vanaf 09:30uur; zorg ervoor om uiterlijk 09.55 uur aanwezig te zijn; desinfecteer uw handen bij binnenkomst; blijf op 1,5 meter van niet-gezinsleden.
 • U wordt naar uw zitplaats begeleid door de ouderling. Helaas is dat een andere plek dan u gewend bent. Graag uw begrip hiervoor. Blijf op de plaats zitten die is aangewezen.
 • U wordt verzocht een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de kerk; graag uw jas meenemen naar de zitplaats; eenmaal gezeten kan het mondkapje afgedaan worden.
 • De keuken/jeugdzaal is gesloten; de consistoriekamer is alleen toegankelijk voor ambtsdragers; er wordt geen koffie geschonken; er is wel kinderkerk en e.v. crèche.
 • Gemeentezang is niet toegestaan, de zang wordt ondersteund door voorzangers op gepaste afstand van de gemeente en/of er is zang via de beamer. Meelezen met de liederen kan met eigen liedboek of via de beamer als die in gebruik is.
 • Ga niet naar het toilet, mocht het toch nodig zijn, meldt het even bij de koster.
 • Na de dienst verlaat u de kerk op 1,5 meter afstand van elkaar te beginnen met de mensen die achterin de kerk zitten. Er wordt aangegeven wanneer u kunt opstaan om de kerk te verlaten.
 • De collecte vindt plaats bij de uitgang via 2 manden: 1 voor de diaconie en 1 voor de kerk.  Houdt uw gift gereed zodat de doorstroming niet in gevaar komt.
 • Bij de uitgang houdt u 1,5 m. afstand, bij vertrek kunnen wij elkaar helaas niet de hand schudden. Blijf niet staan praten ná de dienst, niet in de kerk en ook niet buiten de kerk.

Hopelijk gelden deze noodgedwongen regels tijdelijk zodat wij kunnen uitzien naar het weer bijwonen van de eredienst in de vertrouwde ongedwongen sfeer.