Koningsdag 27 april

Koningsdag 27 april

Koningsdag 2022

 

Een kraampje met een klein deel van de voorraad ‘rommel’ die al twee jaar
opgeslagen is op de zolder.

De kerk was open voor belangstellenden die op gezette tijden een rondleiding met uitleg kregen van Gerrit Volkers.
De belangstelling hiervoor was erg groot.  Naar schatting hebben ruim 100 mensen de Kerk bezocht en het verhaal van Gerrit aangehoord.

Onze nieuwe  wimpel met “welkom de Kerk is open” heeft er zeker aan toe bijgedragen.

De belangstelling voor de rommel was minder maar het was een leuke aanvulling om ook de openstelling aan te bevelen. De opbrengst van de verkoop was € 60,60.

Al met al een gezellige dag!