Corona

Welke regels zijn nog van kracht:
De kerk is open vanaf 09:30 uur; zorgt u ervoor om uiterlijk 09.55 uur aanwezig te zijn.
Wij vragen u om uw eigen liedboek mee te nemen.
Vooralsnog wordt uw naam bij aankomst in de kerk nog wel aangevinkt op een lijst.
De 1,5 meter afstand tussen niet-gezinsleden blijft voorlopig ook nog gelden.
De mondkapjesplicht voor het verplaatsen binnen het kerkgebouw is komen te vervallen.
Van harte nodigen wij u uit om de dienst bij te wonen, wees welkom!