Corona

Welke regels zijn van kracht:
-De kerk is open vanaf 09:30 uur; zorgt u ervoor om uiterlijk 09.55 uur aanwezig te zijn.
-Wij vragen u om uw eigen liedboek mee te nemen.
-Bij binnenkomst in de kerk uw handen ontsmetten
-Bij aankomst in de kerk wordt uw naam aangevinkt op een lijst.
-De 1,5 meter afstand ( of 1 stoel) tussen niet-gezinsleden graag aanhouden
-Bij in- en uitgaan van de kerk en bij verplaatsingen in de kerk tijdens de dienst moet een mondkapje worden gedragen.
-Bij het koffiedrinken niet met de stoelen slepen
-Blijf thuis bij klachten
-De dienst is te is ook te volgen via de website.

Van harte nodigen wij u uit om de dienst bij te wonen, wees welkom!